Riksdagsskrivelse 2012/13:63

Riksdagsskrivelse 2012/13:63

Riksdagsskrivelse 2012/13:63

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:62 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2012/13:64 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:65 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:66 till Kulturdepartementet