Riksdagsskrivelse 2012/13:82

Riksdagsskrivelse 2012/13:82

Riksdagsskrivelse 2012/13:82

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2012/13:80 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:81 till Landsbygdsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:83 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:84 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:85 till Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:86 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2012/13:87 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2012/13:88 till Riksdagens ombudsmän