Riksdagsskrivelse 2013/14:154

Riksdagsskrivelse 2013/14:154

Riksdagsskrivelse 2013/14:154

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 februari 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell