Riksdagsskrivelse 2013/14:155

Riksdagsskrivelse 2013/14:155

Riksdagsskrivelse 2013/14:155

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU8 Dammsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 februari 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell