Riksdagsskrivelse 2013/14:15

Riksdagsskrivelse 2013/14:15

Riksdagsskrivelse 2013/14:15

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU4 Beskattning av etanolbränsle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.