Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Riksdagsskrivelse 2013/14:166

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 mars 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson