Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Riksdagsskrivelse 2013/14:183

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 mars 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson