Riksdagsskrivelse 2013/14:203

Riksdagsskrivelse 2013/14:203

Riksdagsskrivelse 2013/14:203

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2014

Ulf Holm

Claes Mårtensson