Riksdagsskrivelse 2013/14:231

Riksdagsskrivelse 2013/14:231

Riksdagsskrivelse 2013/14:231

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU31 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.