Riksdagsskrivelse 2013/14:241

Riksdagsskrivelse 2013/14:241

Riksdagsskrivelse 2013/14:241

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU38 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson