Riksdagsskrivelse 2013/14:256

Riksdagsskrivelse 2013/14:256

Riksdagsskrivelse 2013/14:256

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 28 under punkt 13, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson