Riksdagsskrivelse 2013/14:258

Riksdagsskrivelse 2013/14:258

Riksdagsskrivelse 2013/14:258

Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:257 till Utrikesdepartementet