Riksdagsskrivelse 2013/14:259

Riksdagsskrivelse 2013/14:259

Riksdagsskrivelse 2013/14:259

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU29 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson