Riksdagsskrivelse 2013/14:260

Riksdagsskrivelse 2013/14:260

Riksdagsskrivelse 2013/14:260

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson