Riksdagsskrivelse 2013/14:261

Riksdagsskrivelse 2013/14:261

Riksdagsskrivelse 2013/14:261

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson