Riksdagsskrivelse 2013/14:262

Riksdagsskrivelse 2013/14:262

Riksdagsskrivelse 2013/14:262

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.