Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson