Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Riksdagsskrivelse 2013/14:268

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.