Riksdagsskrivelse 2013/14:270

Riksdagsskrivelse 2013/14:270

Riksdagsskrivelse 2013/14:270

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU24 Vissa lagändringar inför en ny programperiod får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.