Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.