Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Riksdagsskrivelse 2013/14:271

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson