Riksdagsskrivelse 2013/14:273

Riksdagsskrivelse 2013/14:273

Riksdagsskrivelse 2013/14:273

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson