Riksdagsskrivelse 2013/14:274

Riksdagsskrivelse 2013/14:274

Riksdagsskrivelse 2013/14:274

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU29 Säkerheter vid clearing hos central motpart får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell