Riksdagsskrivelse 2013/14:275

Riksdagsskrivelse 2013/14:275

Riksdagsskrivelse 2013/14:275

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell