Riksdagsskrivelse 2013/14:277

Riksdagsskrivelse 2013/14:277

Riksdagsskrivelse 2013/14:277

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.