Riksdagsskrivelse 2013/14:279

Riksdagsskrivelse 2013/14:279

Riksdagsskrivelse 2013/14:279

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.