Riksdagsskrivelse 2013/14:280

Riksdagsskrivelse 2013/14:280

Riksdagsskrivelse 2013/14:280

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU41 Privata utförare av kommunal verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2014

Per Westerberg

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.