Riksdagsskrivelse 2013/14:290

Riksdagsskrivelse 2013/14:290

Riksdagsskrivelse 2013/14:290

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson