Riksdagsskrivelse 2013/14:311

Riksdagsskrivelse 2013/14:311

Riksdagsskrivelse 2013/14:311

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU40 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.