Riksdagsskrivelse 2013/14:318

Riksdagsskrivelse 2013/14:318

Riksdagsskrivelse 2013/14:318

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.