Riksdagsskrivelse 2013/14:319

Riksdagsskrivelse 2013/14:319

Riksdagsskrivelse 2013/14:319

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU35 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson