Riksdagsskrivelse 2013/14:327

Riksdagsskrivelse 2013/14:327

Riksdagsskrivelse 2013/14:327

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson