Riksdagsskrivelse 2013/14:330

Riksdagsskrivelse 2013/14:330

Riksdagsskrivelse 2013/14:330

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson