Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson