Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Riksdagsskrivelse 2013/14:354

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU9 Fokus på unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.