Riksdagsskrivelse 2013/14:355

Riksdagsskrivelse 2013/14:355

Riksdagsskrivelse 2013/14:355

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU10 Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson