Riksdagsskrivelse 2013/14:356

Riksdagsskrivelse 2013/14:356

Riksdagsskrivelse 2013/14:356

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att läsa får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson