Riksdagsskrivelse 2013/14:357

Riksdagsskrivelse 2013/14:357

Riksdagsskrivelse 2013/14:357

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU22 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson