Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson