Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Riksdagsskrivelse 2013/14:362

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.