Riksdagsskrivelse 2013/14:367

Riksdagsskrivelse 2013/14:367

Riksdagsskrivelse 2013/14:367

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson