Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Riksdagsskrivelse 2013/14:368

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson