Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Riksdagsskrivelse 2013/14:369

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU10 Subventionerade anställningar för nyanlända får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson