Riksdagsskrivelse 2013/14:385

Riksdagsskrivelse 2013/14:385

Riksdagsskrivelse 2013/14:385

Riksbanksfullmäktige1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:384 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.