Riksdagsskrivelse 2013/14:386

Riksdagsskrivelse 2013/14:386

Riksdagsskrivelse 2013/14:386

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson