Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU32 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson