Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Riksdagsskrivelse 2013/14:387

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU32 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.