Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.