Riksdagsskrivelse 2014/15:127

Riksdagsskrivelse 2014/15:127

Riksdagsskrivelse 2014/15:127

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 mars 2015

Tobias Billström

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:128 till Riksdagens ombudsmän