Riksdagsskrivelse 2014/15:132

Riksdagsskrivelse 2014/15:132

Riksdagsskrivelse 2014/15:132

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 mars 2015

Urban Ahlin

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.