Riksdagsskrivelse 2014/15:159

Riksdagsskrivelse 2014/15:159

Riksdagsskrivelse 2014/15:159

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU23 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 april 2015

Björn Söder

Annalena Hanell