Riksdagsskrivelse 2014/15:164

Riksdagsskrivelse 2014/15:164

Riksdagsskrivelse 2014/15:164

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU9 Infrastrukturplanering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 april 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson