Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.