Riksdagsskrivelse 2014/15:212

Riksdagsskrivelse 2014/15:212

Riksdagsskrivelse 2014/15:212

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2014/15:CU13 Ledningsrätt i tomträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson